Return to site

Volkomen terecht dat deze faciliteiten in stand blijven. Het was een ad hoq bezuinigingsmaatregel, zeer ondoordacht die gelukkig door de tweede kamer is afgeschoten.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK